Informace pro inzerenty

Společensko-odborný časopis na vysoké profesionální úrovni vychází už 10 let na 100 stra- nách jako dvouměsíčník v tištěném nákladu 5000 kusů. Originální magazín pro hodináře, klenotníky i laickou veřejnost. Dozvíte se z něj informace o modelech z dílen věhlasných hodi- nářských a klenotnických domů, novinky z veletrhů, historii světových hodinářských a klenot- nických značek. Přečtete si rozhovory a reportáže ze světa časomír i blyštivé krásy. Dárkový průvodce hodinkami 3v1 – watch guide Dárkový průvodce hodinkami je publikace, která v sobě obsahuje tři vydaná čísla časopisu Hodinky & šperky v dárkovém balení. Toto vydání je zajímavé pro lidi, kteří se o hodinky zajímají nahodile nebo jen občas. Případně publikaci zakoupí jako dárek svým blízkým a přátelům.

Media kit společnosti Watch Star Media s.r.o. obsahující všechny potřebné informace o časopisech, včetně ceníku inzerce a témat, je Vám k dispozici ve formátu PDF zde.

Listování v časopise

Klikněte levým tlačítkem myši na pravý dolní roh časopisu a táhněte stránku doleva - přesně tak, jak listujete pravou rukou v časopise.

A little hint for browsing our magazine on the internet: click on the bottom-right corner of the magazine and drag the page to the left - exactly the same way you turn pages in a paper edition.

Anleitung zum Blättern im Internet: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die untere rechte Ecke und ziehen Sie die Seite nach links - genauso wie Sie mit der rechten Hand die Zeitschrift durchblättern.