Kde časopis koupíte

Časopis je distribuován po celé ČR a částečně i na Slovensko.

V České republice jej najdete v sítích GECO tabák (prodejny tisku u supermarketů Tesco, Hypernova, Kaufland, Globus), dále v sítích HDS Retail – prodejnách RELAY a na Letišti Ruzyně a dále ve vybraných či specializovaných prodejnách.

Kolik časopis stojí?

Jedno číslo časopisu stojí 89 Kč, celoroční předplatné 534 Kč (6 čísel). V případě předplatného, poštovné hradí vydavatel. Časopis dostanete do schránky do tří dnů od vydání. V závěru roku budou celoroční předplatitelé slosováni, kde můžou vyhrát hodinky nebo šperk.

Co je v obsahu jednotlivých čísel časopisu?

V sekci aktuální číslo se můžete seznámit vždy s nejaktuálnějším obsahem časopisu Hodinky & šperky. Na našich stránkách si také můžete kompletně celý časopis sami prolistovat.

Jak často časopis vychází?

V roce 2008 vyšly čtyři čísla, z nichž si redakce ponechala určitý omezený počet v archivu pro zájemce, kteří si chtějí chybějící čísla dokoupit.

Od roku 2009 vychází časopis Hodinky & šperky jako dvouměšíčník.

Listování v časopise

Klikněte levým tlačítkem myši na pravý dolní roh časopisu a táhněte stránku doleva - přesně tak, jak listujete pravou rukou v časopise.

A little hint for browsing our magazine on the internet: click on the bottom-right corner of the magazine and drag the page to the left - exactly the same way you turn pages in a paper edition.

Anleitung zum Blättern im Internet: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die untere rechte Ecke und ziehen Sie die Seite nach links - genauso wie Sie mit der rechten Hand die Zeitschrift durchblättern.