Archiv čísel

2014
02/2014 01/2014
2013
06/2013 05/2013 04/2013 03/2013 02/2013 01/2013
2012
06/2012 05/2012 04/2012 03/2012 02/2012 01/2012
2011
06/2011 05/2011 04/2011 03/2011 02/2011 01/2011
2010
06/2010 05/2010 04/2010 03/2010 02/2010 01/2010
2009
06/2009 05/2009 04/2009 02-03/2009 01/2009
2008
04/2008 03/2008 02/2008 01/2008

Listování v časopise

Klikněte levým tlačítkem myši na pravý dolní roh časopisu a táhněte stránku doleva - přesně tak, jak listujete pravou rukou v časopise.

A little hint for browsing our magazine on the internet: click on the bottom-right corner of the magazine and drag the page to the left - exactly the same way you turn pages in a paper edition.

Anleitung zum Blättern im Internet: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die untere rechte Ecke und ziehen Sie die Seite nach links - genauso wie Sie mit der rechten Hand die Zeitschrift durchblättern.